elektro-encefalo-grafie

beeld van de elektrische hersenstroom