elektrolyt

chemische verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst

elektrolyt (Wikipedia)

Het begrip elektrolyt wordt op verschillende terreinen van wetenschap en techniek gebruikt met, tussen de verschillende vakgebieden, gerelateerde maar niet identieke betekenissen:

  • in de elektrotechniek: het medium in accu's, batterijen of condensatoren.
  • in de chemie: stoffen die bij het oplossen of smelten geheel of gedeeltelijk in ionen splitsen en daardoor de elektrische stroom geleiden.
  • in de dierfysiologie: eenvoudige ionen die opgelost in het bloed of intracellulair weefsel voorkomen.