emulgeren

een melkachtige oplossing vormen

emulgeren (Wikipedia)

Een emulsie (Latijn: emulgere, uitmelken) is een colloïdaal mengsel van niet-mengbare vloeistoffen die onder normale omstandigheden geen stabiel homogeen mengsel vormen.

A. Twee onmengbare vloeistoffen, niet in emulsie
B. Een emulsie van fase B in fase A
C. De onstabiele emulsie wordt gebroken, en scheidt langzaamaan
D. De emulsie wordt gestabiliseerd door een emulgator (paars) op het oppervlak van fase B

Zonder speciale ingrepen scheiden de twee vloeistoffen spontaan van elkaar. Voor het verkrijgen van een stabiele en homogene emulsie is een emulgator nodig.