enterohepatisch

met betrekking tot dunne darm en lever