ergotisme

kriebelziekte

ergotisme (Wikipedia)
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Ergotisme of kriebelziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door het eten van met moederkoorn besmet graan, met name rogge.

Kriebelziekte
Ergotisme
Synoniemen
Latijn ergotismus

morbus cerealis
ignis sacer
pestis ignaria
ergotismus sphacelosus
sphacelus cerealis
necrosis cerealis
necrosis ustilaginea
gangraena ustilaginea

Nederlands St. Antoniusvuur

heilig vuur
wildvuur

Portaal  Portaalicoon   Geneeskunde

De gifstoffen in het moederkoorn, alkaloïden zoals ergotamine, veroorzaken krampen en samentrekkingen van de bloedbaan. Vingers en tenen kunnen hierdoor geleidelijk afsterven (gangreen), waardoor de patiënt uiteindelijk sterk verminkt raakt. Ook veroorzaken de gifstoffen hallucinaties en uiteindelijk krankzinnigheid. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat LSD uit de gifstoffen van moederkoorn wordt gesynthetiseerd en eraan verwant is.

Er wordt wel aangenomen dat de heksenvervolging mede te maken had met de hallucinaties waaraan sommige patiënten leden en waarvan men de oorzaak niet kende.[bron?]

Aanvankelijk dacht men dat ergotisme een besmettelijke ziekte was, aangezien soms hele families eraan te gronde gingen. Uiteindelijk bemerkte men echter dat ergotisme vooral een armeluisziekte was: bij gegoede burgers kwam het nauwelijks voor. Het was de Franse arts en botanicus Denis Dodart (1634-1707) die door dit feit op het spoor gebracht werd: de arme mensen aten vooral roggebrood, en dan vaak nog brood dat gebakken was van rogge van inferieure kwaliteit, terwijl de rijkeren het duurdere tarwebrood aten. Dit gegeven werd uitgewerkt in Dodart's geschrift Médecine des pauvres (1692). Door de rogge nauwgezet aan controle te onderwerpen kon ergotisme worden uitgebannen.

Niettemin waren er ook later nog uitbraken van ergotisme, en wel in tijden van voedselschaarste, waarin men noodgedwongen zijn toevlucht tot inferieure voedingsmiddelen nam, of door misdaad, wanneer men uit winstbejag willens en wetens besmet graan of meel leverde. Dit laatste speelde een rol bij de uitbraak van ergotisme in 1951 te Pont-Saint-Esprit, waarbij 7 doden vielen, 50 mensen in een psychiatrische inrichting moesten worden opgenomen, en 250 mensen leden aan symptomen van meer of minder ernstige aard.