farmaceutisch

uit de apotheek, m.b.t. de productie van geneesmiddelen

farmaceutisch (Wikipedia)
Deel van een serie artikelen over

Capsules en tabletten
Capsules en tabletten
––– Algemeen –––
Apotheek · Geneesmiddel · Indicatie · Parafarmaceutica · Wisselwerking · Geneesmiddelenonderzoek
––– Deelgebieden –––
Farmacologie · Farmacodynamiek · Farmacokinetiek · Farmacogenetica · Medicinale chemie
Portaal  Portaalicoon  Geneeskunde

Farmacie, ook wel artsenijbereidkunde, is een gezondheidswetenschap die zich bezighoudt met de bereiding, samenstelling, levering en het veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen. Geneesmiddelen zijn stoffen die tot doel hebben genezing te bevorderen, ziekte te voorkomen of symptomen te bestrijden. Farmaceuten specialiseren zich in het signaleren en afhandelen van medicatiegerelateerde zaken, het beoordelen van medicijnen op veiligheid en werkzaamheid, productzorg en het verstrekken van voorlichting.

Beoefenaars van de farmacie kunnen apotheker worden. In Nederland en België hebben apothekers een universitaire vervolgopleiding gedaan na het behalen van de vooropleiding farmacie. Apothekers zijn experts op het gebied van farmacotherapie en bewaken de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelengebruik: ze zijn wettelijk verantwoordelijk voor het correct voorschrijven van medicijnen en het voorkomen van problemen tijdens een medicamenteuze behandeling.

De farmaceutische wetenschap is onder te verdelen in meerdere deelgebieden. Een belangrijk deelgebied van de farmacie is de farmacologie, waarin men de wisselwerking tussen medicijnen en het lichaam bestudeert. Belangrijke aspecten daarin zijn werkingsmechanismen, bijwerkingen, interacties, mobiliteit en toxiciteit. Andere deelgebieden richten zich op receptuur, medicatiebeleid, farmaceutische bedrijfsvoering en onderzoek en ontwikkeling.