Farmaco-epidemiologie is de bestudering van het gebruik en de effecten van geneesmiddelen in grote groepen mensen. Het berekent de kans op gunstige effecten van een geneesmiddel in een populatie en de kans op ongewenste effecten. Het betreft de continue controle van een populatie op ongewenste effecten en andere veiligheidskwesties.

Volg ons ook op
RSS
Facebook