farmacokineticum

leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam