farmacoloog

Een farmacoloog onderzoekt hoe geneesmiddelen en biologische systemen op elkaar inwerken, met behulp van in vitro (cellen of dierlijk weefsel) of in vivo (levende dieren) onderzoek om te voorspellen wat het effect van het geneesmiddel in mensen zou kunnen zijn. Farmacologen willen weten hoe geneesmiddelen werken en of ze effectief en veilig kunnen worden gebruikt bij mensen. Ze werken nauw samen met onderzoekers om de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen te bevorderen, en om kwesties rond oorzakelijke verbanden bij geneesmiddelen vast te stellen.
farmacoloog (Wikipedia)
Deel van een serie artikelen over

Capsules en tabletten
Capsules en tabletten
––– Algemeen –––
Apotheek · Geneesmiddel · Indicatie · Parafarmaceutica · Wisselwerking · Geneesmiddelenonderzoek
––– Deelgebieden –––
Farmacologie · Farmacodynamiek · Farmacokinetiek · Farmacogenetica · Medicinale chemie
Portaal  Portaalicoon  Geneeskunde

De humane farmacologie of geneesmiddelenleer is farmaceutische wetenschap die zich richt op de interactie tussen geneesmiddelen en het menselijk lichaam. In de farmacologie bestudeert men hoe chemische stoffen invloed hebben op en beïnvloed worden door de fysiologie van een levend wezen.

Farmacologen bestuderen de biochemische eigenschappen, functies en effecten van medicijnen. Daarbij maken ze gebruik van inzichten uit de chemische biologie, celbiologie en klinische wetenschappen om te begrijpen hoe een geneesmiddel zijn weg vindt door het lichaam, hoe het binnen het lichaam wordt omgezet of verwerkt, en hoe het zijn effect uitoefent, zoals een verandering in de cellulaire signaaltransductie.

De klassieke farmacologie valt uiteen in twee deelgebieden: de farmacokinetiek en de farmacodynamiek. De farmacokinetiek beschrijft de wijze waar een geneesmiddel in het lichaam aan onderworpen wordt, zoals absorptie, distributie, metabolisatie en excretie. De farmacodynamiek beschrijft de wijze waarop geneesmiddelen invloed hebben op het lichaam, bijvoorbeeld aan welke receptoren of enzymen ze binden. De uitkomst van farmacokinetische en farmacodynamische processen, die zich gelijktijdig in het lichaam afspelen, bepalen uiteindelijk het farmacologisch profiel van een stof.