fase 0-onderzoeken

Fase 0-onderzoeken worden uitgevoerd met subtherapeutische doseringen om te zien of een geneesmiddel zich in het lichaam gedraagt zoals eerdere laboratoriumonderzoeken (niet-klinische onderzoeken) voorspelden.