fractie

deel

fractie (Wikipedia)

Het woord fractie (van het Latijnse werkwoord frangere, dat breken betekent) kan verschillende dingen betekenen:

  • Een bepaald gedeelte van een groter geheel. Dit komt in de volgende concrete betekenissen voor:
    • fractie (politiek), een deel van een parlement, gemeenteraad of ander vertegenwoordigend orgaan waarvan de leden tot dezelfde politieke partij of stroming behoren. Opmerking: niet te verwarren met factie.
    • fractie (bestanddeel), een bestanddeel dat door middel van destillatie of een ander scheidingsproces van een mengsel wordt afgescheiden.
  • Een zeer klein deel van iets, bijvoorbeeld een fractie van een seconde.
    • bodemfractie, deel van de bodem dat bestaat uit deeltjes van een bepaald formaat.
  • Een maat voor de hoeveelheid van een bepaald gedeelte in verhouding tot de totale hoeveelheid (quotiënt, tussen 0 en 1), het aantal procenten gedeeld door 100. Voorbeelden:
De relatieve hoeveelheid van een bestanddeel van een mengsel