Fraude is een opzettelijke daad van bedrog. Fraude is een opzettelijke daad van bedrog; bijvoorbeeld een opzettelijke poging om op een misleidende manier gegevens te fabriceren of te presenteren. Oprechte fouten of slechte onderzoeksprocedures vallen niet onder fraude, tenzij dit is gedaan met de bedoeling te bedriegen. Fraude kan bij onderzoeken financiële gevolgen hebben voor de sponsor, de geloofwaardigheid van het onderzoek ernstig aantasten, en zelfs leiden tot ineffectieve of schadelijke behandeling voor patiënten.

Volg ons ook op
RSS
Facebook