frequentie

aantal keren per tijdseenheid

frequentie (Wikipedia)

Frequentie drukt uit hoe vaak iets gebeurt of voorkomt binnen een bepaalde tijd of in een zekere ruimte. Binnen verschillende vakgebieden heeft de term verschillende betekenissen.

Grafiek van een trilling met een toenemende frequentie (afnemende periode)