futiliteit

Futiliteit is het onvermogen van een klinisch onderzoek zijn doelstellingen te bereiken. Problemen zoals moeite met het rekruteren van voldoende patiënten kan inhouden dat een onderzoek geen resultaat oplevert dat adequaat statistisch kan worden geanalyseerd. Als dergelijke problemen tijdens het onderzoek worden ontdekt, kan het passend zijn het onderzoek vroegtijdig te beëindigen. Dit type berekening wordt een futiliteitsbeoordeling genoemd en is een soort interim-analyse. Vroegtijdige beëindiging van een onderzoek omdat waarschijnlijk geen statistisch betrouwbaar resultaat wordt bereikt, is ethisch correct omdat zo wordt voorkomen dat patiënten onnodig worden blootgesteld aan behandelingen of andere interventies. Het kan ook tijdbesparend en dus kostenbesparend zijn.

futiliteit (Wikipedia)

Een futiliteit is een object of verschijnsel dat geen wezenlijke bijdrage levert aan een groter geheel, waarmee het concept het tegendeel is van een totaliteit. Binnen de (religieuze) filosofie, de fysica en de kunst komt het begrip voor.