fysico-chemisch

met betrekking tot de natuurkundige aspecten van de scheikunde