door de natuur bepaald, de natuurlijke verrichtingen van levende wezens of hun organen betreffend

Volg ons ook op
RSS
Facebook