Gegevens samenvoegen is een proces waarbij gegevens van verschillende bronnen worden gecombineerd en gebruikers één overzicht van deze gegevens krijgen. Bijvoorbeeld: gegevens van verschillende ziekenhuizen binnen een klinisch onderzoek worden voor analyse gecombineerd, gegevens afkomstig van volledig gescheiden wetenschappelijke onderzoeken kunnen worden gecombineerd als dit een betere gegevensverzameling voor analyse oplevert.

Volg ons ook op
RSS
Facebook