generiek geneesmiddel

Een generiek geneesmiddel is een geneesmiddel dat zodanig is ontwikkeld dat het identiek is aan een geneesmiddel dat al is goedgekeurd, het zogeheten ‘referentiegeneesmiddel’.

Een generiek geneesmiddel bevat dezelfde werkzame stoffen als het referentiegeneesmiddel en het wordt in dezelfde doses gebruikt voor de behandeling van dezelfde ziekten. De onwerkzame bestanddelen, naam, vorm en verpakking van het generieke geneesmiddel kunnen echter afwijken van die van het referentiegeneesmiddel.

Generieke geneesmiddelen worden geproduceerd volgens dezelfde kwaliteitstandaarden als alle andere geneesmiddelen.

Een firma kan pas een generiek geneesmiddel ontwikkelen om op de markt te brengen zodra de periode van exclusiviteit van het referentiegeneesmiddel is verlopen. Deze periode omvat doorgaans 10 jaar vanaf de datum van eerste goedkeuring.

Elk geneesmiddel heeft een goedgekeurde naam, de zogeheten generieke naam. Een groep geneesmiddelen met een vergelijkbare werking heeft vaak gelijkluidende generieke namen. Zo behoren fenoxymethylpenicilline, ampicilline, amoxicilline en flucloxacilline tot dezelfde groep antibiotica.

Een generiek geneesmiddel (in Vlaanderen meestal generisch geneesmiddel) is een geneesmiddel dat dezelfde werkzame stof of stoffen bevat als een oorspronkelijk op de markt gebracht merkgeneesmiddel. Het wordt geproduceerd door een andere fabrikant dan het bedrijf dat het oorspronkelijke merk heeft ontwikkeld. Het generiek mag pas op de markt gebracht worden ná het verlopen van het octrooi op het oorspronkelijke merkgeneesmiddel. Een vereiste is dat het generieke geneesmiddel dezelfde werking heeft als het origineel.

Gewoonlijk is een generiek veel goedkoper dan het originele merkgeneesmiddel, omdat de fabrikant geen ontwikkelingskosten meer hoeft te maken. Uit concurrentie-overwegingen verlaagt de fabrikant van het oorspronkelijke merk vervolgens vaak de prijzen van zijn product tot ongeveer het niveau van het concurrerende generiek, of komt hij zelf met een eigen generiek. Is het generieke geneesmiddel commercieel erg aantrekkelijk, dan komen er meerdere generieken van verschillende fabrikanten op de markt. Ongeacht de fabrikant krijgt iedere generiek dezelfde naam, die overeenkomt met de werkzame stof(fen).