gewenning

Tolerantie voor een geneesmiddel kan worden gezien als het vermogen van het lichaam om een bepaalde dosis van een geneesmiddel te verdragen. Gewenning verwijst daarentegen specifiek naar een afnemende reactie op herhaalde constante doses van een geneesmiddel of de noodzaak om doses te verhogen om een stabiel effect te behouden. Gewenning kan leiden tot lichamelijke (fysiologische) of emotionele afhankelijkheid; een aangepaste staat van het lichaam met ontwenningsverschijnselen na stopzetting van langdurige blootstelling aan een geneesmiddel.

gewenning (Wikipedia)

Habituatie of gewenning is de eenvoudigste vorm van leren. Habituatie is het geleidelijk (passief) wennen aan herhaaldelijke terugkerende prikkels. Het kan al worden aangetoond bij eenvoudige organismen zoals de zeeslak (Aplysia).