hallucinatie

zinsbedrog, waanvoorstelling

hallucinatie (Wikipedia)
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Een hallucinatie is een zintuiglijke beleving die niet overeenkomt met wat er in werkelijkheid gebeurt. Anders gezegd: een hallucinatie is een waarneming waarbij de prikkel uit de buitenwereld ontbreekt; bij een hallucinatie hoort, proeft, ziet, voelt of ruikt men zaken die niet in de buitenwereld voorkomen. Het woord hallucinatie is afkomstig van het Latijnse hallucinere, dat te vertalen valt als dwalend door de geest. De term werd voor het eerst gebruikt in de psychiatrie door de Franse psychiater Jean-Etienne Esquirol in 1837.

Hoe kun je met maar liefst vijftien verschillende zintuigen hallucineren? College van psychiater prof. Jan Dirk Blom. Universiteit van Nederland.
Hoe klinkt een stem in je hoofd en waar zit ie dan precies? College psychiater prof. Iris Sommer. Universiteit van Nederland.
Waarom zie of hoor je soms iets wat er helemaal niet is? Universiteit van Nederland.