hepatocellulair

met betrekking tot de levercellen