heterogeniteit

Klinische diversiteit (of heterogeniteit) is de variabiliteit tussen de patiënten of interventies die worden onderzocht, of tussen de uitkomsten die in de onderzoeken worden gemeten. Bij vergelijking van verschillende onderzoeken is het belangrijk te bedenken dat er diverse soorten van heterogeniteit bestaan. Methodologische diversiteit (of heterogeniteit) heeft betrekking op variatie in de onderzoeksopzet en in het risico van vertekening tussen onderzoeken. Klinische en/of methodologische diversiteit kan leiden tot verschillen in de wijze waarop statistiek wordt toegepast op verschillende onderzoeken (statistische heterogeniteit). Vooruitgang in de medische wetenschap verbetert ons inzicht in heterogeniteit bij patiënten met dezelfde ziekte. De verschillen in de respons van patiënten op behandeling, en het risico van bijwerkingen, worden op moleculair niveau onderzocht. Dit leidt tot de ontwikkeling van gerichte behandelingen voor verschillende subgroepen patiënten.