hyperalgesie

verhoogde gevoeligheid voor pijn

hyperalgesie (Wikipedia)
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Hyperalgesie is een verhoogde gevoeligheid voor pijn. Het is niet hetzelfde als allodynie, een pijnreactie bij prikkels die normaliter niet pijnlijk zijn, zoals aanraking. Het tegengestelde, een verminderde pijngevoeligheid, wordt hypalgesie genoemd. Tijdelijke overgevoeligheid voor pijn kan zich onder andere voordoen bij een infectie. Het kan veroorzaakt worden door schade aan de nocireceptoren of het perifere zenuwstelsel.