hyperplasie

bovenmatige vermeerdering van weefsel

hyperplasie (Wikipedia)

Hyperplasie is in de geneeskunde de algemene term voor de vergroting van een bepaald orgaan of weefsel als gevolg van een buitengewoon hoge celdeling. Hyperplasie is een reactie op een bepaalde prikkel en verschilt van hypertrofie, doordat de cellulaire adaptatie niet erin bestaat dat de omvang van de cellen toeneemt. Alleen het aantal cellen neemt toe.

Normale cellen (A), hypertrofie (B), hyperplasie (C) en (D) combinatie.
Histo-pathologisch beeld van een diffuse hyperplasie van de schildklier (hematoxyline-eosinekleuring).
Klinisch: hyperthyreoïdie.
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Hyperplasie tast zowel het parenchym als het interstitium aan. Het kan verder zowel fysiologische als pathologische oorzaken hebben, zoals een ontsteking of endocriene ziekte. Het kan ook een compensatie voor een vergroeiing of verwonding elders in het lichaam zijn.

Een zeer klassiek voorbeeld van hyperplasie zijn wratten.