hypotrofie

onvoldoende groei

hypotrofie (Wikipedia)

Hypotrofie is een term uit de geneeskunde die betekent dat iets onvoldoende groot (hupo=onder trophe=voeding) is en het is tegenovergestelde van hypertrofie.

De term kan zowel van toepassing zijn op spieren (spierhypotrofie) als op organen (bijvoorbeeld leverhypotrofie).