idiosyncrasie

aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde voedings- en geneesmiddelen

idiosyncrasie (Wikipedia)

Een idiosyncrasie is een eigenaardigheid, een typische eigenschap of een karaktertrek van een zaak of persoon. Het woord is afgeleid van het Griekse idiosunkrasia (ιδιοσυνκρασία).

In zijn algemeenheid is idiosyncrasie een eigenschap of het gedrag of karakter van een individu, waarmee het zich onderscheidt van de rest. De term zegt niets over de aard van de afwijking zelf, maar geeft louter aan, dat er een afwijking is van de groeps-eigenschappen.

In de geneeskunde is het een persoonlijke overgevoeligheid voor een bepaalde stof, bijvoorbeeld een medicament, waardoor de persoon hierop sterk reageert. Daarbij gaat het om een stof die bij anderen normaal geen bijzondere reactie oproept.
In de psychiatrie en psychologie is idiosyncrasie de persoonlijke wijze van waarnemen van prikkels of het reageren op bepaalde personen of voorwerpen. Bijvoorbeeld het op een speciale manier ervaren van bepaalde geluiden.