implicatie

verwikkeling

implicatie (Wikipedia)

De logische implicatie is in de logica een bewering die stelt dat als P waar is, Q ook waar is. Deze bewering is alleen onwaar als het antecedent P waar is en het consequent Q onwaar is. De waarheid van het geheel hangt alleen af van de waarheidswaarden van de samenstellende delen en niet van hun betekenis, wat soms tot tegenintuïtieve resultaten leidt. Om dit te benadrukken wordt de implicatie ook wel materiële implicatie genoemd.

Venndiagram van de implicatie - rood is waar

De implicatie wordt aangegeven met een pijl. "Als P dan Q" wordt bijvoorbeeld geschreven als PQ. De samenstelling PQR dient gelezen te worden als P → (QR).

De waarheidstabel van de implicatie is als volgt:
(T = True = waar, F = False = onwaar)

P Q PQ
T T T
T F F
F T T
F F T

Een logische implicatie is logisch equivalent aan . Dit wil zeggen dat beide formules dezelfde waarheidswaarde hebben voor alle mogelijke toekenningen van waar en onwaar aan P en Q.