incubatie

sluimeren van een ziektekiem

incubatie (Wikipedia)

Incubatie kan verwijzen naar: