intermediair

in het midden liggend

intermediair (Wikipedia)

Intermediair kan verwijzen naar: