interne geldigheid

Interne geldigheid in een klinisch onderzoek is het vermogen van het onderzoek de juiste conclusie te bereiken over of een behandeling wel of niet, en in welke mate, resulteert in een gemeten effect bij de deelnemers. Het houdt een nauwkeurige en vertekeningsvrije meting van het effect in. Interne geldigheid wordt bereikt wanneer mogelijke alternatieve verklaringen voor het gemeten effect kunnen worden uitgesloten, zoals toeval of vertekening. Goed opgezette klinische onderzoeken houden hier rekening mee, bijvoorbeeld door toepassing van randomisering en blindering.