kandidaatgen

Een kandidaatgen is een DNA-sequentie (gen) in een chromosoom die waarschijnlijk een ziekte veroorzaakt. Het gen kan een kandidaat zijn omdat het gelokaliseerd is in een bepaald gedeelte van het chromosoom dat bij de ziekte betrokken is, of waarvan zijn eiwitproduct als vermoedelijke oorzaak van de ziekte wordt gezien. Kandidaatgenen zijn gebruikt om genetische risicofactoren te identificeren voor complexe stoornissen als alcoholisme. Deze onderzoeken, ook wel de kandidaatgenbenadering genoemd, testen de effecten van varianten van een kandidaatgen bij leden van een aangedane familie of bij niet-gerelateerde gevallen en controles. De kandidaatgenbenadering is zinvol om snel het verband vast te stellen van een genetische variant met een stoornis. Deze benadering wordt echter beperkt door hoeveel er bekend is over de biologie van de ziekte die wordt onderzocht.

kandidaatgen (Wikipedia)
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Een kandidaatgen is een gen dat zich bevindt in een chromosoomgebied dat mogelijk betrokken is bij een genetische aandoening. Wanneer dit laatste eenmaal is vastgesteld wordt van een risicogen gesproken. Om dergelijke risicovolle genen op te kunnen sporen wordt op grote schaal gebruikgemaakt van allerlei vormen van screening zoals genotypering en het analyseren van enkel-nucleotide polymorfismen. Dit gebeurt onder andere bij het bestuderen van erfelijke aandoeningen binnen families en in patiënt-controle-onderzoeken. Aan de hand van statistische toetsen worden dan vervolgens bepaalde gemiddelden berekend. Het bestuderen van de genexpressie kan vervolgens helpen de precieze rol van het gen te bepalen en bijbehorende ziektebeelden te onderscheiden.

Kandidaatgenen spelen een belangrijke rol bij het aantonen van genetische associatie.