klinische werkzaamheid

In de geneeskunde duidt klinische werkzaamheid op het vermogen van een medische ingreep (bijvoorbeeld een geneesmiddel, medisch hulpmiddel, operatieve ingreep of een maatregel in het gezondheidsstelsel van een land) om een gunstige verandering (of therapeutisch effect) teweeg te brengen. Als werkzaamheid is vastgesteld, is een ingreep waarschijnlijk minstens zo goed als andere beschikbare ingrepen waarmee deze is vergeleken. Wanneer we het hebben over werkzaamheid versus effectiviteit, meet werkzaamheid hoe goed een behandeling werkt in klinische onderzoeken of laboratoriumstudies. Effectiviteit geeft daarentegen aan hoe goed een behandeling werkt in de medische praktijk.