kruisallergie

overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid

kruisallergie (Wikipedia)
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Van een kruisallergie of kruisallergische reactie is sprake, als iemand is gesensibiliseerd (allergisch geworden) voor een stof (primaire allergie) en vervolgens allergisch reageert op een andere stof met een vergelijkbaar allergeen.

De kruisallergie ontstaat doordat het allergeen (het allergie-veroorzakende deeltje) in de tweede stof qua vorm lijkt op het allergeen in de eerste stof. Een van de meest voorkomende kruisallergieën is die tussen berkenpollen en voedingsmiddelen. Daardoor ontstaat er naast hooikoorts een voedselallergie. Het allergeen in het berkestuifmeel lijkt op tal van allergenen in voedingsmiddelen, zodat een kruisallergie kan ontstaan met onder andere zeer veel soorten fruit. De benaming voor deze specifieke vorm van kruisallergie is para-berk syndroom. Analoog noemt men de combinatie van graspollen-allergie met voedselallergie het para-gras syndroom

Engelse benamingen voor kruisallergie zijn: cross-reactive allergy, pollen-associated allergy en in het geval van voedselallergie pollen-related food allergy en pollen-food cross-reactive reactions.