kwantitatief

met betrekking tot de hoeveelheid

kwantitatief (Wikipedia)

Kwantitatief wil zeggen: uitgedrukt in getallen. De exacte wetenschap streeft ernaar de natuur kwantitatief te beschrijven, om een zo groot mogelijke precisie (exactheid) te bereiken in de uitdrukking van wat men bedoelt, en om gebruik te kunnen maken van wiskundige methoden voor het uitwerken en toepassen van theorieën.