kwetsbare deelnemers of populaties

Kwetsbare deelnemers of populaties zijn mensen of groepen mensen die geen geïnformeerde toestemming voor deelname aan een klinisch onderzoek kunnen geven. Daarbij valt te denken aan kinderen, mensen met psychische aandoeningen of mensen die door andere gedwongen zouden kunnen worden om deel te nemen. Er vallen ook mensen onder die bereid zijn om deel te nemen aan een klinisch onderzoek maar daar te hoge verwachtingen van hebben. Als een onderzoek mensen opneemt uit kwetsbare populaties, moet extra aandacht worden geschonken aan de bescherming van hun welzijn, zowel door de onderzoekers als door de ethische commissie die het onderzoeksprotocol beoordeelt.