lineair

lijnvormig

lineair (Wikipedia)

Lineair betekent 'rechtlijnig' (Latijn: linearis, 'uit een lijn bestaand'). Een verschijnsel dat zich in zekere zin rechtlijnig ontwikkelt, wordt wel lineair genoemd. Tussen twee grootheden bestaat een lineair verband, als een verandering van de ene grootheid gepaard gaat met een (recht) evenredige verandering van de andere grootheid.