liquifilm

vetlaagje op vloeistof zoals een vetdruppel zich verspreid over wateroppervlak