locomotorisch

met betrekking tot verplaatsing of bewegingsapparaat