mengbaar

wat gemengd kan worden

mengbaar (Wikipedia)

Met de mengbaarheid wordt in de natuurkunde bedoeld of twee stoffen kunnen mengen om een homogene oplossing te vormen, onafhankelijk van de concentraties van beide stoffen. Meestal gaat het over twee vloeistoffen, maar de term kan ook bij gassen en vaste stoffen (zogenaamde vaste oplossingen) gebruikt worden.

Tweelagensysteem van water en olie, twee onmengbare vloeistoffen
Een lavalamp maakt gebruik van de onmengbaarheid van twee vloeistoffen die door convectie in beweging worden gebracht.

Water en ethanol zijn bijvoorbeeld mengbaar in alle verhoudingen. Stoffen worden onmengbaar genoemd wanneer ze in een bepaalde verhouding niet één homogene oplossing vormen. Zo is di-ethylether redelijk oplosbaar in water, maar deze twee vloeistoffen zijn onmengbaar omdat water andersom niet oplosbaar is in di-ethylether. Als men ze bij elkaar giet, ontstaat een zogenaamd 'tweelagensysteem' (zie afbeelding).