microbiologisch

met betrekking tot de kleinste levende wezens