microorganisme

kleinste levend wezen

microorganisme (Wikipedia)

Een micro-organisme (ook wel: microbe) is een organisme dat te klein is om met het blote oog gezien te worden. Hieronder vallen alle eencelligen zoals bacteriën, protozoa (waaronder de amoeben), eencellige algen en schimmels (waaronder de gisten) maar ook kleine meercellige organismen, zoals kleine soorten rond- en platwormen. Veel micro-organismen gebruiken restanten van andere organismen als voedsel. Men spreekt van 'microbieel' als iets betrekking heeft op, of veroorzaakt wordt door, micro-organismen.

Een cluster van Escherichia coli bacteriën 10.000x vergroot.
Een SEM-foto van Staphylococcus aureus, ca. 10.000x vergroot; een voorbeeld van een micro-organisme.

Virussen en prionen worden niet tot de (micro-)organismen gerekend, ze worden niet als levende entiteit beschouwd. Hun bestudering valt desondanks wel onder de microbiologie.