microsomaal

kleinste deeltje in een cel betreffend