microvillus

bijzonder kleine uitstulping van de celmembraan

microvillus (Wikipedia)

Microvilli (enkelvoud: microvillus, lat: villus "borstelig haar (van dieren), wol") zijn microscopische uitstulpingen van het celmembraan die het oppervlak van cellen drastisch vergroten. Microvilli zijn te vinden in de borstelzoom in de dunne darm. Door het grote oppervlak kunnen macromoleculen en ionen gemakkelijker worden geabsorbeerd.

Duodenum met borstelzoom (microvilli)

Bundels van actinefilamenten onderhouden de vingerachtige structuur. Deze actinefilamenten zijn verankerd aan het actinecomplex van de cel via het terminale web.