Het ‘minimal anticipated biological effect level’ (MABEL) is de verwachte dosis die nodig is om een biologisch effect teweeg te brengen bij deelnemers in een klinisch onderzoek. Het is een veiligheidsvenster gebaseerd op een farmacologische drempelwaarde. Het ‘minimal anticipated biological effect level’ is een aanbevolen, goede manier om de veilige startdosering te berekenen, omdat dit de laagste werkzame dosis is.

Volg ons ook op
RSS
Facebook