mortaliteit

sterftecijfer

mortaliteit (Wikipedia)

Het sterftecijfer (of het sterftegetal, de mortaliteit) is het aantal sterfgevallen in een populatie in verhouding tot het aantal individuen in die populatie, per tijdseenheid. Het wordt vaak uitgedrukt in sterfgevallen per 1000 inwoners per jaar. Het kan gaan om een aantal van de gehele bevolking of alleen binnen een bepaalde groep en het kan gaan over doden in het algemeen of specifiek als gevolg van een bepaalde ziekte.

Sterftecijfer per 1000 inwoners (grafisch)

Het kan gaan om gerealiseerde sterftecijfers, maar ook om prognoses voor toekomstige jaren.

Als men eenvoudig spreekt over het sterftecijfer of het bruto sterftecijfer in een land bedoelt men het recente sterftecijfer voor de gehele bevolking van dat land.

Dit bruto sterftecijfer kan overigens een misleidende indruk geven. Bijvoorbeeld kan het aantal sterfgevallen per 1000 mensen hoger zijn voor ontwikkelde naties dan in minder ontwikkelde landen, ondanks dat de gezondheidsstandaard beter is in ontwikkelde landen. Dit komt doordat in ontwikkelde landen meer oudere mensen zijn, die in een bepaald jaar een hogere kans hebben om dood te gaan dan jongeren, zodat het totale sterftecijfer hoger kan zijn. Een vollediger beeld van mortaliteit wordt gegeven door een "sterftetafel" die afzonderlijke mortaliteit op elke leeftijd samenvat. Een sterftetafel is noodzakelijk om een goede raming van de levensverwachting te geven.

Om sterftecijfers in ziekenhuizen te vergelijken is de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) ontwikkeld.