motiliteit

vermogen om spontaan te bewegen

motiliteit (Wikipedia)

Motiliteit is het vermogen van een eencellig, of eenvoudig meercellig organisme, om op eigen kracht energie om te zetten in arbeid

Het begrip wordt bovendien gebruikt voor een aantal processen in meercellige organismen die leiden tot beweging, zoals de motiliteit van het zweepstaartje van spermacellen tijdens de bevruchting, en van de trilharen van eukaryote cellen (gezamenlijk bekend als undulipodia). Kort door de bocht gesteld is een organisme motiel als het zelfstandig kan bewegen.

In de dierfysiologie verwijst motiliteit naar het vermogen van een organisme tot het verplaatsen van ingenomen voedsel door het lichaam, met name de peristaltiek.

Waar mobiliteit duidt op het in beweging zijn - passief of actief, ongeacht de oorzaak - is motiliteit een vermogen tot zelfstandig bewegen. Lijnrecht tegenover motiliteit staat sessiliteit. Een organisme is sessiel als het niet zelfstandig kan bewegen.