mycologisch

met betrekking tot schimmels

mycologisch (Wikipedia)

Mycologie (v. Gr. mukès = zwam en logos) is het deel van de biologie dat zich bezighoudt met het onderzoek naar fungi (zwammen, schimmels met paddenstoelen; korstmossen worden ook tot de schimmels gerekend).

De beoefenaar van de mycologie wordt mycoloog genoemd. Nederlandse mycologen zijn georganiseerd in de Nederlandse Mycologische Vereniging en Vlaanderen kent de 'Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging'.