narcoticum

verdovend middel

narcoticum (Wikipedia)

Anesthetica zijn stoffen die ervoor zorgen dat pijnprikkels niet meer gevoeld worden. Een andere definitie is dat een anestheticum een stof is die de toestand van anesthesie (an-esthesie) veroorzaakt: gevoelloosheid. Er wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen lokale en globale anesthetica. Lokale anesthesie noemt men ook wel plaatselijke verdoving zoals bij de tandarts. Globale anesthesie (algehele anesthesie, algemene anesthesie, narcose) wordt algehele verdoving genoemd. De anesthesiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de toepassing van anesthetica.