Het ‘no observed adverse effect level’ (NOAEL) is de hoogste geteste dosis van een geneesmiddel waarbij er geen toename in de frequentie van ongewenste effecten is (biologisch of statistisch significant) in vergelijking met het controlegeneesmiddel. Hoewel bij de NOAEL-methode ook gekeken wordt naar farmacokinetiek en farmacodynamische eigenschappen, ligt de focus op berekening van de hoogste ‘veilige’ dosis door een veiligheidsvenster op basis van een toxicologische drempelwaarde te zoeken.

Volg ons ook op
RSS
Facebook