oppervlakte onder plasmaconcentratie-tijdcurve

In de farmacokinetiek heeft de oppervlakte onder plasmaconcentratie-tijdcurve (AUC) een specifieke betekenis. Het is het gebied onder een ingetekende lijn in een grafiek over concentratie van het geneesmiddel in bloedplasma in de loop van de tijd. Meestal wordt de oppervlakte berekend vanaf het moment dat het geneesmiddel wordt toegediend tot het moment dat de concentratie in het plasma onbeduidend (niet significant) is. In de farmacokinetiek staat de oppervlakte onder plasmaconcentratie-tijdcurve voor de totale blootstelling van het lichaam aan een werkzame stof. We kunnen er de biologische beschikbaarheidsprofielen van geneesmiddelen mee beoordelen en vergelijken. Het moment waarop de hoogste concentratie van de werkzame stof in het bloed wordt gevonden, noemen we Tmax, en de hoogste concentratie van de werkzame stof die in de bloedbaan wordt gevonden, noemen we Cmax.